Kalite Denetim ve YMM A.Ş.

Pzt -Cuma 09.00 - 18.00
Haftasonu Kapalı

Nivo Ataköy Plaza
B Blok D:89 Bakırköy İST

Kur Korumalı Mevduatta İstisna Süresi Uzatıldı

27 Ekim 2022 tarih ve 31996 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6297 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;

Yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin 30.09.2022 tarihi itibariyle bilançolarında yer alan yabancı paralarını “Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” kapsamında dönüştürmeleri halinde,

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Geçici 14’üncü maddesinde yer alan istisnadan faydalanmalarına karar verilmiştir.

7352 sayılı Kanunla 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen Geçici 14. Maddeye uyarlarsak:

  • Kurumların 30/09/2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 2022 yılı sonuna kadar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevirmeleri ve
  • Bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda

bu hesapların dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

Karara buradan ulaşabilirsiniz. 

See our gallery
Denetim ve danışmanlıkta kaliteyi mi arıyorsunuz?