Kalite Denetim ve YMM A.Ş.

Pzt -Cuma 09.00 - 18.00
Haftasonu Kapalı

Nivo Ataköy Plaza
B Blok D:89 Bakırköy İST

Tam Tasdik ve Denetim Hizmetleri

Tam tasdik ve denetim hizmetleri ile şirketlerin vergi mevzuatı yönünden hesaplarının doğruluğunu ve mevzuata uygunluğunu kontrol ediyoruz. Vergisel ve mali riskleri önceden tespit ve analiz ederek geleceği planlıyoruz. 

Tam tasdik denetimi nedir?

Tam tasdik denetimi; yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin ilgili bölümleri ile mali tablolar ve bildirimlerin uygun kısımlarının, yeminli mali müşavirlerce imzalanıp mühürlenmek ve tasdik raporu düzenlenmek suretiyle yerine getirilmesidir. 

Vergisel anlamda “keşke” dememek için denetim ve danışmanlık hizmeti almak en etkili yollardan birisidir.

Tasdik Hizmetlerimiz

 •   Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi Beyannamelerinin Denetimi ve Tasdiki,
 •   Mali Tabloların Denetimi ve Tasdiki,
 •   KDV ve ÖTV İadelerinin Tasdiki,
 •   Vergi İstisna ve Muafiyetlerinin Denetimi ve Tasdiki,
 •   Yatırım İndirimi Uygulamalarının Denetimi ve Tasdiki,
 •   Sermaye Artırımının Tasdiki,
 •   Sermayenin Varlığının ve Ödendiğinin Tasdiki,
 •   Banka Kredilerine İlişkin Finansal Raporların Tasdiki,
 •   Vakıf ve Derneklerde Vergi Muafiyeti Şartlarının Tasdiki,
 •   Radyo ve Televizyon Yayın Kuruluşları Gelirleri Üst Kurul Paylarının Tasdiki,
 •   Diğer Özel Amaçlı Denetim, Tespit ve Tasdik Raporları,
 •   Transfer fiyatlandırması danışmanlık hizmeti

Tam Tasdik hizmeti ile ilgili merak ettikleriniz

Kural olarak bir mükellefin tam tasdik denetimi kapsamında olması o mükellefin vergi incelemesine girmesine engel değildir. Ancak vergi daireleri veya denetim birimleri incelemeye alınacak mükellefleri seçerken, mükellefin düzenli olarak denetleniyor olması, o mükellefin incelemeye alınmasını engelleyebilecek ve vergi idaresinin mükellefe bakışını etkileyecektir.

İki kelime ile söylemek gerekirse “keşkeleri azaltmaktır.” Bazı mükellefler denetim için yapılan harcamaları gereksiz olarak görürler. Bir yatırım veya malvarlığı gibi görmezler. Çünkü denetime yapılan yatırımın neticesi hemen görülmez veya hiç farkedilmez. Yaptırılmayan denetimin değeri ancak kötü sonuçlar ortaya çıktığında görülür. On yıllarca tam tasdik denetim bedelini karşılayacak tutardan daha fazlasını sadece bir vergi incelemesi neticesinde danışmanlık bedeli ve ceza olarak ödeyen mükellefler “keşke” derler ama geç kalmışlardır. Tam tasdik vergi denetimi sadece vergi incelemelerinden korunmak amacıyla da yapılmaz. Tam tasdik denetimi sürecinde mükellefler vergisel hakları konusunda her aşamada bilgilendirilirler ve gerektiğinde yönlendirilirler. Bazı durumlarda sadece bir vergisel avantajın mükellefe hatırlatılması veya yönlendirilmesi neticesinde mükellefin elde ettiği kazanç, yine mükellefin on yıllarca denetim bedelini karşılayacak tutarı aşabilir.

Tam tasdik denetimi olmayan firmalar belirli bir tutarın üzerinde KDV iadesini nakden alamazlar. Ancak vergi incelemesi ile talep edebilirler. 

Mayıs 2022’den itibaren imalatçıların 10.000 TL’yi aşmayan nakden iade talepleri vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir. Süresinde düzenlenmiş YMM Tam Tasdik Sözleşmesi bulunan mükellefler için bu sınır 100.000 TL olarak uygulanır.

Nakden iade talebinin, kurumlar vergisi mükelleflerine uygulanmak üzere, 2022 yılı için 681 bin TL’ye kadar olan kısmı mükellefle süresinde tam tasdik sözleşmesi düzenlemiş yeminli mali müşavirce düzenlenecek tam tasdik raporu uyarınca iade edilebilir.  İade talebinin 681 bin TL’yi aşan kısmının iadesi ise vergi inceleme yetkisi bulunanlarca düzenlenen vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilir.

Tam tasdik denetiminde kaliteyi mi arıyorsunuz?

Denetim ve danışmanlık hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Kalite asla tesadüfen gerçekleşmez; her zaman tam bir kararlılığın, içten bir gayretin, akıllıca yönetilen ustaca bir icraatın sonucudur; pek çok alternatifin bilgece seçimini temsil eder. William A. Foster

theme_placeholder
Mehmet Fatih İSLAMOĞLU
YMM-YKB, Kalite YMM
Tam Tasdik Denetimi yaptırmak veya bilgi almak için >>