Kalite Denetim ve YMM A.Ş.

Pzt -Cuma 09.00 - 18.00
Haftasonu Kapalı

Nivo Ataköy Plaza
B Blok D:89 Bakırköy İST

Vergi ve Mali Danışmanlık Hizmetleri

Tam tasdik denetimi yaptırmak istemeyen ancak sürekli vergi danışmanlığına ihtiyaç duyan mükelleflerimizi, vergi teşviklerine ilişkin bilgilendiriyor ve vergi planlamalarına ilişkin çalışma ve önerilerde bulunuyoruz.

Kurumsal Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri

Ülkemizde dördüncü kuşağa geçebilen şirket sayısı sadece % 3’tür. Kurumsallaşamama nedeniyle büyük ölçekli şirketler kaybolmakta, ortaklar arası veya aile içi kavgalar nedeniyle fabrikalar çalışamaz hale gelebilmektedir. Miras sorunları, liyakat ve kariyer esaslı değil nepotizm (kayırmacılık) odaklı yönetici ve personel istihdamı, yönetim ve yetki karmaşası vb. nedenlerle şirketler, 3. kuşağa dahi aktarılamamaktadır.

 

Kurumsallaşma ve aile anayasası hazırlanması hizmetlerimiz ile şirketinizin köklü, sağlıklı ve uzun ömürlü bir şirket olabilmesi için altyapı ve danışmanlık hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz.

Kişiler ve kurumlar ticari bir iş yapmak istediklerinde karşılarında kurumsal bir yapı görmek isterler. Kurumsallığın kalite ve güveni genellikle beraberinde getirdiğini bilirler. Bir şirketin büyük ölçekli olması o şirketin kurumsallaşmasını tamamlamış bir şirket olduğu anlamına gelmez. Şahıslara bağlı veya çok küçük ölçekli bir işletme mantalitesi ile yönetilmeye çalışılan pek çok büyük ölçekli şirket olduğu bilinmektedir. Amerika’da yaşanan Enron ve Worldcom skandalları bu durumun gelişmiş olarak adlandırılan ülkelerde dahi yaşandığını göstermiştir.

 

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) tarafından yapılan bir istatistik çalışmasına göre Türkiye’de kurulu şirketlerin %96’sını, KOBİ’lerin ise yüzde 99’unu aile şirketleri oluşturmaktadır. Aynı çalışmaya göre ne yazık ki bu şirketlerin ortalama ömrü 34 yıldır. Bu şirketlerinin sadece %30’u ikinci kuşağa, %12’si üçüncü kuşağa geçebilirken, dördüncü kuşağa geçebilenlerin oranı ise sadece %3’tür.

 

2003 yılında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) “Kurumsal Yönetim İlkeleri”ni yayınlanmış ve halka açık şirketler için uygula ya da uygulamıyorsan açıkla zorunluluğu getirilmiştir.

 

OECD tarafından yapılan tanıma göre “Kurumsal yönetim; şirkette bulunan yönetim kurulu, yöneticiler, menfaat sahipleri, pay sahipleri gibi gruplar arasında sorumluluk ve hak dağıtımını belirleyen; şirket hedefleri için karar alma mekanizmaları ile ilgili kurallar ve prosedürler belirleyen yönetim şeklidir.”

 

Kurumsal yönetimin; şeffaflık, hesap verebilirlik ,sorumluluk ve adil yönetim olmak üzere dört temel ilkesi bulunuyor.

 

Kurumsal Yönetimin temel ilkeleri eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik, sorumluluk, disiplin, bağımsızlık ve sosyal sorumluluk olarak sıralanabilir. Ancak bunların içerisinde genellikle eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramları kurumsal yönetimin temel kavramları olarak kabul edilmektedir

 

 

Kurumsal Yönetimin İlkeleri

Eşitlik

Şirket tüm paydaşlarına karşı eşit mesafede olmalı ve hepsine eşit davranmalıdır.

Şeffaflık

Tüm paydaşların kararlarını etkileyebilecek şirket bilgilerinin erişilebilir olmasıdır. 

Hesap Verebilirlik

Yönetim kurulu tüm paydaşlarına, aldığı kararlar nedeniyle hesap verebilmelidir.

Bağımsızlık

Şirket yönetim kurulu üyelerinin bağımsız olmasının ve bağımsız kalmasının sağlanması gerekliliğini ifade eder.

Sorumluluk

Şirket kararları ve uygulamalarının, mevzuat ve kurallara uygunluğu ile denetlenmesini ifade eder. 

Sosyal Sorumluluk

Şirketin sosyal sorumluluklarına karşı duyarlı olmasını, çevreye, tüketiciye ve kamu sağlığına ilişkin düzenlemeler ile etik kurallara uymasını ifade eder.