Kalite Denetim ve YMM A.Ş.

Pzt -Cuma 09.00 - 18.00
Haftasonu Kapalı

Nivo Ataköy Plaza
B Blok D:89 Bakırköy İST

Tam tasdik denetiminde kaliteyi mi arıyorsunuz?

Denetim ve danışmanlık hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Kalite asla tesadüfen gerçekleşmez; her zaman tam bir kararlılığın, içten bir gayretin, akıllıca yönetilen ustaca bir icraatın sonucudur; pek çok alternatifin bilgece seçimini temsil eder. William A. Foster

theme_placeholder
Mehmet Fatih İSLAMOĞLU
YMM-YKB, Kalite YMM

KDV ve ÖTV İade Hizmetleri

Ticaretin olduğu her yerde KDV vardır. KDV’nin sıfır olduğu durumlarda dahi.

KDV, zamanında ve doğru olarak hesaplanmadığı ve beyan edilmediği takdirde, firmalar için mali ve cezai yönden ağır sonuçlara neden olabilir.

KDV’ye ilişkin muafiyet, istisna ve indirim gibi hak ve teşviklerin bilinmesi, zamanında ve doğru olarak yararlanılması ve planlanması durumunda ise firmalar için önemli miktarlarda mali avantaj oluşturmaktadır.

KDV iade sürecine ilişkin aşağıda aşama aşama belirttiğimiz profesyonel desteklerimizden yararlanabilirsiniz.

 

  • Muafiyet, İstisna, İndirim ve Mahsup Potansiyelinin Tespiti

Firmaların vergisel haklarını hiç bilmemesi rekabet dezavantajı veya mali kayıp oluşturabileceği gibi, haklarını yanlış bilmesi de mali sorunlara yol açabilecektir. KDV iadesi alacağını hesaplayarak ve maliyetlerinde göz önünde bulundurarak satış yapan bir firma, KDV iadesi alamayacağını sonradan öğrendiğinde zarar edebilecektir. Tersi durumda, KDV iadesi alabilecekken bunun farkında olmayan bir firma da bunun farkında olan rakiplerinin gerisinde kalabilecektir.

 

Çalıştığımız firmaları tanıyor, iş süreçlerini kavrıyor, vergisel avantajlar hususunda bilgilendiriyoruz.

 

  • Ticari Süreç Danışmanlık Hizmeti

KDV iade işlemlerinde, vergi daireleri tarafından hangi belgelerin hangi format ve kriterlere göre istenildiğini, ticaret zinciri içerisinde firmalara ilişkin hangi kriterlerin arandığını bilmeyen veya bu hususa önem vermeyen mükellefler tüm süreç tamamlandıktan sonra KDV iadesi talep ettiklerinde hayal kırıklığı yaşayabilmektedirler.

 

Faturaların belirlenen usullere aykırı düzenlenmesi veya zamanında düzenlenmemesi, ticari sürece ilişkin sürelere uyulmaması gibi hususlarda KDV iade hakkı tamamen veya kısmen kaybedilebilmektedir.

Bu ve benzeri nedenlerle; KDV, iade edilecek aşamaya geldiğinde değil, sürecin en başından itibaren tamamında danışmanlık hizmeti alınması, KDV iade sürecinin hukuka uygun, doğru ve hızlı bir şekilde sonuçlanmasını sağlayacaktır.

 

  • KDV Beyannameleri Kontrol Hizmeti

Sürece ilişkin işlem, kayıt ve belgelerin doğruluğunun yanısıra KDV beyannamelerinin belge ve kayıtlara uygun bir şekilde beyan edilmesi, iade sürecinin sorunsuz ve hızlı bir şekilde tamamlanabilmesi için önem teşkil etmektedir.  

 

  • KDV İadesi Tasdik Hizmetleri

YMM KDV iadesi tasdik raporlarını hazırlayıp ilgili vergi dairesine tevdi ediyoruz. Rapor ile ilgili bir düzeltme veya eksiklik talep edilirse ivedi bir şekilde talep edilen işlemleri gerçekleştiriyoruz. Hem mükellef hem de vergi dairesi yetkilileri ile sürekli iletişimde kalarak varsa teminat mektuplarının mükellefe iadesini ve iade sürecinin tamamlanmasını sağlıyoruz.

 

  1. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ

Vergi kanunlarımız arasında adı gibi özel bir yeri olan ÖTV’ye ilişkin iade tutarının değerlendirilmesi ve tespitini yapıyor, ilgili vergi dairesine teslim edilerek sürecin neticelenmesini takip ediyoruz.

 

KDV ile ÖTV Arasındaki Farklar

  • ÖTV tek safhada alınırken, KDV her safhada alınır
  • ÖTV gider veya maliyet unsuru iken, istisnalar hariç KDV değildir,
  • ÖTV’de her ürün için nisbi veya maktu tutarlar hesaplanırken, KDV için genel oran ve indirimli iki oran vardır. (% 1 ve % 8)
  • ÖTV’de istisnalar sınırlı iken KDV’de çok sayıda istisna vardır.
  • ÖTV’de ithal edilen veya ÖTV mükellefinden alınan malların ihracında iade sözkonusu iken KDV’de her safhada ihracatçı vergi iadesi talep edebilir.

 

 

KDV İade sürecinin her aşamasında sizi bilgilendiriyoruz!

1- Sözleşme
2- Defter Belge Teslimi
3- Dökümler
4- Karşıt İncelemeler
5- Rapor Düzenlenmesi
6- Eksiklikler

KDV ve ÖTV İade Sürecine İlişkin Sık Sorulan Sorular

Sık sorulan bir soru olan devreden KDV’nin iadesi Kasım 2022 itibariyle, kanunlarımıza göre mümkün değildir. Dolayısıyla KDV iadesi alabilmek için iadeye ilişkin kanunda hüküm bulunması gerekmektedir. Buna göre mal veya hizmet ihracatı yapanlar KDV iadesi alabilirler. KDV kanununun 11-17. maddelerinde belirtilen şartları taşıyanlar da kanun ve tebliğlerde belirtilen şartları sağlamaları koşullarıyla iade alabilirler.

Talep edilen iade ve işlem türlerine göre farklı evrak ve listeler talep edilebilmekte ve talep edilen evrak ve listeler sürekli değişebilmektedir. Mal ihracatı (Md.11) kapsamında nakden iade işlemleri için istenen belgeler aşağıdaki gibidir: (Dilekçe, form ve listeleri üzerine tıklayarak indirebilirsiniz.)

Standart iade talep dilekçesi

Satış faturaları listesi

– Gümrük beyannamesi veya listesi (Serbest bölgeye yapılan ihracatta serbest bölge işlem formu, posta veya kargo yoluyla gerçekleştirilen ihracatta elektronik ticaret gümrük beyannamesi)

– İhracatın beyan edildiği döneme ait indirilecek KDV listesi

Yüklenilen KDV listesi

İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu.

ÖTV iadesi, sadece ÖTV mükelleflerinden satın alınan ve doğrudan ihraç edilen mallar için söz konusudur. ÖTV uygulanmış malın başka bir yurtiçi satıcıya satılması ve alış belgelerinde ÖTV yer almaması halinde, alış belgelerinde görünmeyen ve malın fiyatına dâhil edilmiş olan ÖTV’nin iadesi mümkün olmayacaktır.

KDV-ÖTV İade işlemleri ve süreç hakkında bilgi almak için >>