Kalite Denetim ve YMM A.Ş.

Pzt -Cuma 09.00 - 18.00
Haftasonu Kapalı

Nivo Ataköy Plaza
B Blok D:89 Bakırköy İST

Gıda Sektörü KDV İadesini 6 Ayda bir alabilecek

İndirimli KDV oranına tabi mal ve hizmetler bakımından nakden iade talepleri (Tebliğde ayrıca belirlenenler dışında) en erken takip eden yılın Ocak beyannamesinde yapılabilmekteydi.

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 43 Seri No.lu Tebliğ ile, %1 KDV oranına tabi gıda ürünlerinin tesliminden kaynaklı nakden iadelerin, takvim yılının Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen teslimler bakımından aynı yılın en erken Haziran en geç Kasım dönemi beyannameleriyle talep edilebilmesine imkan sağlanmıştır.

Bu düzenleme ile, KDV oranının %1’e indirilmesi sonucunda gıda maddeleri üreticileri üzerinde oluşan devreden KDV yükünün 7 aya kadar daha erken telafi edilebilmesinin önü açılmıştır. 

Tebliğde yer alan değişiklik metni şu şekildedir: 

2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (I) sayılı listenin (A) bölümü kapsamında yer alan malların teslimlerinden doğan yılı içinde nakden iade tutarı, Tebliğin (III/B-3.1.1.) bölümündeki açıklamalar çerçevesinde işlemlerin yapıldığı yılın Ocak-Haziran dönemi için altı aylık olarak ve Haziran dönemi sonu itibarıyla hesaplanır. Benzer şekilde, 10.000 TL ve üstündeki nakden iade taleplerinin, teminat verilmeksizin vergi inceleme raporuna göre sonuçlandırılmasının talep edilmesi halinde, iade vergi inceleme raporunun vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarihte yapılır.

Tebliğe buradan ulaşabilirsiniz. 

See our gallery
Gıdada indirimli oran KDV iadesi almak için >>