Kalite Denetim ve YMM A.Ş.

Pzt -Cuma 09.00 - 18.00
Haftasonu Kapalı

Nivo Ataköy Plaza
B Blok D:89 Bakırköy İST

kurumsal ilke ve değerlerimiz

Ayrıntılı bir tasarım olmadan, kalite ya da uyumu sağlamanın herhangi bir yolu yoktur. 

Müşteri Odaklılık

İşimizi ciddiye alıyor, müşterilerimizin beklentilerini gerçekleştirmek için proaktif gayret göstermemiz gerektiğini biliyoruz. 

Hesap Verilebilirlik

Bizim mükelleflerimize, mükelleflerimizin de ilgili kurum ve kuruluşlara hesap verilebilir bir sistem oluşturması çalışıyoruz. 

Yenilik ve Gelişim

Bizim ve müşterilerimiz için sürekli gelişim, değişim ve yenilenmeye inanıyor, buna ilişkin önerilerimizi müşterilerimizin istifadesine sunuyoruz. 

Bilgi ve Tecrübe

Bilgi ve tecrübenin değerini biliyor, işimizi tutku ve heyecanla yapıyoruz. 

 • TAM TASDİK NEDİR?
  TAM TASDİK NEDİR?
  Tam tasdik denetimi; yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin ilgili bölümleri ile mali tablolar ve bildirimlerin uygun kısımlarının, yeminli mali müşavirlerce imzalanıp mühürlenmek ve tasdik raporu düzenlenmek suretiyle yerine getirilmesidir.
 • ÖZEL DENETİM
  ÖZEL DENETİM
  Şirket hesaplarınız üzerinde, tasdik işlemi yapılmaksızın, vergi, muhasebe ve kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin olarak yapılan bir denetimdir. Şirketiniz için mali mevzuatta ve vergi kanunları kapsamında yer alan riskler ve fırsatlar değerlendirilir.
 • Sürekli Danışmanlık
  Sürekli Danışmanlık
  Vergi mevzuatına uyumun yanısıra vergi maliyetlerinin optimizasyonu ve vergi risklerinin yönetimi hususlarında mükelleflerimize sürekli danışmanlık hizmeti verilmesidir. Tam Tasdik denetiminden farkı YMM'nin kanuni (müteselsil) sorumluluğunun bulunmamasıdır.
 • Kurumsal Yönetim Danışmanlığı
  Kurumsal Yönetim Danışmanlığı
  Kurumsallaşma ve aile anayasası hazırlanması hizmetlerimiz ile şirketinizin köklü, sağlıklı ve uzun ömürlü bir şirket olabilmesi için altyapı ve danışmanlık hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz.
 • Özel Amaçlı Denetim Raporları
  Özel Amaçlı Denetim Raporları
  Sermaye artışının tespiti, yatırım teşviki belgesi kapatma, mali tabloların uygunluğu ve hasılat tespiti gibi özel amaçlı raporlar Yeminli Mali Müşavirliğimizce düzenlenmektedir.
 • Belge Tasdikleri
  Belge Tasdikleri
  İthalatçı Belgesi Tasdiki, Kobi Beyannamesi Tasdiki, Onaylanmış Kişi Statü Belgesinin Onaylanması gibi tasdik işlemleri de Müşavirliğimizce yapılmaktadır.
 • KDV İade
  KDV İade
  YMM KDV iadesi tasdik raporlarını hazırlayıp ilgili vergi dairesine tevdi ediyoruz. Rapor ile ilgili bir düzeltme veya eksiklik talep edilirse ivedi bir şekilde talep edilen işlemleri gerçekleştiriyoruz.
 • ÖTV İade
  ÖTV İade
  Vergi kanunlarımız arasında adı gibi özel bir yeri olan ÖTV’ye ilişkin iade tutarının değerlendirilmesi ve tespitini yapıyor, ilgili vergi dairesine teslim edilerek sürecin neticelenmesini takip ediyoruz.
 • Kurumlar Vergisi Stopajı iade
  Kurumlar Vergisi Stopajı iade
  Nakden iade talebinin, kurumlar vergisi mükelleflerine uygulanmak üzere, 2022 yılı için 681 bin TL’ye kadar olan kısmı mükellefle süresinde tam tasdik sözleşmesi düzenlemiş yeminli mali müşavirce düzenlenecek tam tasdik raporu uyarınca iade edilebilir.
 • İnceleme Öncesi
  İnceleme Öncesi
  Vergi incelemesine henüz başlanmadan, mükelleflerin hangi konuda inceleneceği ve hangi belgelerin hazırlanması gerektiği hususlarında danışmanlık ve destek hizmeti veriyoruz.
 • İnceleme Süreci
  İnceleme Süreci
  Vergi incelemesi sürecinde müfettişle (inceleme elemanı ile) tüm iletişimi sağlıklı şekilde yürütüyor, inceleme sürecinin mükellef açısından sorunsuz bir şekilde tamamlanması için süreci dikkatle takip ediyoruz.
 • RDK Dinleme
  RDK Dinleme
  Rapor Değerlendirme Komisyonlarında müfettişin yaptığı tarhiyatlara ilişkin olarak, haksız bir tarhiyat sözkonusu ise yazılı ve sözlü savunmaları sunuyoruz.
 • Uzlaşma (TÖU)
  Uzlaşma (TÖU)
  Tarhiyat Öncesi Uzlaşmaya gidilmesine mükellefle birlikte karar verilirse bu toplantıya iştirak ediyor, şirketin savunularını açıklıyoruz.
 • Uzlaşma (TSU)
  Uzlaşma (TSU)
  Tarhiyat öncesinde uzlaşmaya gidilmemesi değerlendirilmişse, gerektiğinde Tarhiyat Sonrası Uzlaşma toplantısına katılarak şirketin savunularını sunuyoruz.
 • Dava
  Dava
  Mükellefle birlikte dava yoluna gidilmesi kararlaştırılmışsa, davaya ilişkin emsal mahkeme kararları ve diğer savunu unsurlarını derleyerek dava dilekçesini düzenliyoruz.

Bizi    farklı kılan  nedir?

01

emanete riayet

Şirketlerinizi şirketimiz, işinizi işimiz olarak görüyor, azami titizlik ve dikkatle emanetlerinizi ve işlerinizi koruma gayretiyle çalışıyoruz. 

02

sözleşmeye sadakat

Yapmayacağımız veya yapamayacağımız sözler vermiyor, sözlerimizde gecikme yaşanması durumunda her aşamada sizleri bilgilendiriyoruz.

03

karşılıklı güven

Biz mükelleflerimize güveniyor, onların da bizlere tam açıklıkla güvenmesini bekliyoruz. Hizmetlerimizden memnun kalınmazsa güzellikle ve hiçbir güven sorunu yaşamadan çalışmalarımızı sonlandırıyoruz.

Denetim ve Danışmanlıkta 

 KALİTE mi 

arıyorsunuz?

Adres

Nivo Ataköy Plaza Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. E-5 Yanyol Cad. No:12/2 B Blok Kat:10 No:89 Bakırköy İSTANBUL

Telefon

+90 212 611 22 33

info@kalitedenetim.com.tr